fbpx

Komerčná alebo BIO produkcia – v čom je rozdiel?

Istý čas sa pohrávame s myšlienkou zaradiť do našej produkcie aj líniu BIO produktov. Na začiatku, prečo ísť do novej línie výrobkov, sme mali presvedčenie, že BIO sú zdravšie potraviny. Ďalším štúdiom smerníc a vedeckých článkov sme ale zistili, že nie je všetko tak jednoduché a čierno biele ako sa často prezentuje z tej ktorej strany zástancov a oponentov tohto označenia. Aj preto sme sa rozhodli čo to o danom označovaní BIO priniesť aj Vám.

EKO a BIO definícia

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 podľa článku 2 ods. 1 písmeno b) sa ako EKO resp. BIO (pre SR sú obe označenia rovnocenné ) môžu označovať spracované poľnohospodárske produkty na použitie ako potraviny vyprodukované v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Smernica veľmi detailne špecifikuje náležitosti a podmienky, čo môže byť označované za BIO produkciu a je zameraná hlavne na spôsob ako sa daná potravina alebo krmovina vyrobila, a nie čo presne obsahuje. Toto definovanie ale je celkom iné, aké sa dá často vidieť pri argumentácii za alebo proti BIO produkcii, uvedieme len tie najčastejšie:

  1. BIO potraviny sú zdravšie ako komerčné
  2. BIO majú lepšiu chuť
  3. BIO je viac kontrolované, a preto tam nie je možnosť nekalých praktík
  4. Sú bez GMO
  5. Prirodzený chov zvierat a bez liekov

Oponenti zasa často používajú iné argumenty:

  1. Ekonomicky náročné a nerentabilné
  2. Len PR pre drahé veci
  3. Rýchlo sa kazia
  4. Bezpečnosť a kvalita nie je zabezpečená u každého výrobcu
  5. Plodiny sú plné prirodzených toxínov

Zdravšie?

Aby sme boli objektívni, pri porovnaní nutričných hodnôt jednotlivých produktov sa zistili veľmi malé odchýlky medzi BIO produktami a konvenčnou produkciou, čo mohlo byť do veľkej miery spôsobené aj výberom odrôd. (BIO sa veľmi zriedkavo používajú  pri konvenčných metódach). Výrazný nesúlad býva vo zvýšenom obsahu fosforečnanov u BIO a zvýšenom obsahu dusičnanov v konvečných produktoch. Posledným výrazným rozdielom medzi produkciou BIO a konvenčnými metódami je obsah vody, ktorý je zvyčajne vyšší pri konvenčných metódach pestovania. Takže, čisto nutričná hodnota nepotvrdzuje, že BIO produkty sú zdravšie ako komerčné.

Chutnejšie?

Zo subjektívneho hľadiska je to asi prvý a najvýraznejší efekt pre BIO potraviny, ale prečo je to tak? Ako sme spomenuli vyššie, BIO potraviny obsahujú menej vody ( cca 10 – 20%). Tento vyšší obsah sušiny uvádzajú ako pozitívum aj samotné bio produkty, čoho výsledkom je, že pri konzumácii takéhoto produktu je „viac“ chuti na 1kg daného produktu.

Bezpečné?

BIO produkciu robia pomerne často malí, resp. strední producenti, preto na rovnakú plochu je ich výrazne viac ako veľkoproducentov, a teda je tu riziko nedostatočnej kontroly, ktorou argumentujú odporcovia BIO produkcie. Na druhej strane z tábora BIO počuť hlasy, že poskytujú lepšie životné podmienky zvieratám pre chov, ale neuvedú, že sa riadia presne tým istým zákonom ako veľkoproducenti a aj pre nich platia parametre podstielkového chovu hydiny, resp. voľných chovov ošípaných. Použitie GMO organizmov je v súčasnej dobe výrazne kontrolované aj v komerčnom poľnohospodárstve. Vedeli ste, že sója je asi plne GMO upravená rastlina, ktorá sa bežne používa aj bez označenia,a to aj napriek jej širokému použitiu?

Menej trvácne?

Áno, vo všeobecnosti platí, že bio potraviny majú kratšie doby spotreby, ale je to asi našou dobou, keď sa nezamýšľame, že asi nie je normálne, keď žemľa z fastfoodového reťazca je ešte aj mesiac po kúpe stále „jemná a chutná“. Nevedie nás dostatok čohokoľvek k tomu, že si danú potravinu nevážime a trestuhodne ňou plytváme?

Drahšie?

BIO produkcia je vo všeobecnosti náročnejšia na prevenciu a ručné práce, preto je drahšia, ale nárast ceny o 100 až 200 % oproti bežnej produkcii je skôr boom a obchodná taktika reťazcov zarobiť na „módnom trende“ ako reálne ohodnotenie práce bio producentov. Jedno z pravidiel pri BIO produkcii hovorí: „nakupuj od lokálneho producenta alebo od človeka, ktorému dôveruješ“, a tak nepriamo navádza na obídenie veľkých reťazcov a podporu miestnych producentov.

Lepšie do budúcnosti

Ako sme už úvodom spomenuli, smernica EÚ a zákon 189/2009 Z. z. riešia spôsob, ako sa daná potravina vyrobila, a nie čo presne obsahuje, pretože to, čo väčšina prístrojov nevie zaznamenať, sú zmeny v zlepšení zdravia konzumentov takýchto BIO potravín. Viacero výskumných prác potvrdzuje jeden výrazný fakt v prospech BIO potravín, a to, že pri dlhodobejšom konzume takýchto potravín sa zmenšujú výskyty ekzémov, alergií a zvyšuje sa celková produktivita organizmu.

Pri zhrnutí argumentov pre a proti BIO sme dospeli k názoru, že chceme do toho ísť a spraviť tak niečo do budúcnosti. A spravíme všetko preto, aby sme splnili všetky podmienky a priniesli pre Vás aj BIO líniu našich produktov, lebo nám nie je jedno aká je cesta od pestovateľa až k Vám. Čo vy na to?

Vedeli ste, že certifikované produkty BIO by mali mať na etikete schválené logo ekologickej výroby aj jedinečný kód pridelený takejto poľnovýrobe?

by

in