fbpx

Extrapanenský – vieme presne aký je to olej?

Často sa stretávame s otázkou: „A extrapanenský olej nemáte?“. Ak sa však neslušne protiotázkou spýtame: „A to je aký?!“ Nastane poväčšine ticho na zamyslenie. Následne je častá odpoveď: “No ako olivový“.


Image by Marina Pershina from Pixabay 

A tu je tak trochu problém, pretože práve olivový olej ma osobitné postavenie či už v obchodovaní, histórii alebo v legislatíve EÚ (a následne aj v SR).

Článkov s rozdelením olejov podľa druhov, použitia alebo podľa technológie nájdete veľa (aj my sme sa im venovali osobitne tu), ale máloktorý z nich sa venoval pravidlám označovania, ako ich stanovujú právne normy. Preto dnes sa pokúsime pozrieť na to, ako je to „podľa“ legislatívy.

Olivový olej

Ako sme už spomenuli, olivový olej má svoje špecifické postavenie, a preto aj špecifickú právnu úpravu o kvalitatívnych parametroch pre zatriedenie. Vo všeobecnosti sa za studena lisované oleje označujú ako panenské, a to platí aj pre olivové oleje.

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013 je pojem panenských olivových olejov definovaný v časti VIII v bode 1 písm. nasledovne:

„Panenské olivové oleje“ sú oleje, ktoré sa získali z plodov olivovníka výlučne mechanickými alebo inými fyzikálnymi postupmi za podmienok bez následkov zmeny oleja, ktoré nepodliehali inej technologickej operácii okrem opláchnutia, dekantácie, odstredenia alebo filtrácie, s vylúčením olejov získaných s použitím rozpúšťadiel alebo s použitím pomocných látok vyznačujúcich sa chemickým alebo biochemickým pôsobením alebo procesov reesterifikácie a akýchkoľvek zmesí s olejmi iných druhov. Triedime ho na:

  • Extra panenský olivový olej – ktorého voľná kyslosť vyjadrená ako kyselina olejová je maximálne 0,8 g na 100 g
  • Panenský olivový olej – ktorého voľná kyslosť vyjadrená ako kyselina olejová je maximálne 2 g na 100 g
  • Lampantový panenský olivový olej – ktorého voľná kyslosť vyjadrená ako kyselina olejová je viac ako 2 g na 100 g

Ok, to by sme mali, ale koľkí tomu rozumejú? Skúsime to teda „preložiť“. To, či je olej panenský závisí od technológie a jeho kvality. Kvalita sa sleduje v parametroch kyslosti a peroxidového čísla. Pri kyslosti oleja nejde o to, či je chuťovo kyslý, ale o laboratórny stav procesu štiepenia tukov na glycerol a voľné mastné kyseliny. Vedeli ste, že parameter kyslosti má byť uvedený aj na obale olivových olejov?

Peroxidové číslo zasa hovorí o oxidácii oleja, čo veľmi zjednodušene môžeme označiť, ako dlho bol olej vystavený kyslíku ako rizikovému parametru (viac nájdete tu). Pre olivové oleje je maximálne peroxidové číslo 20 mmol O/kg.

Druh tuku alebo olejaČíslo kyslosti
(mg KOH/g)
Peroxidové číslo
(mmol O/kg)
Extra panenský olivový olej≤ 0,8 ≤ 20
Panenský olivový olej ≤ 2 ≤ 20
Lampantový panenský olivový olejviac ako 2 ≤ 20

Ostatné plodiny

Na Slovensku parametre pre jedlé rastlinné oleje a tuky upravuje vyhláška č. 424/2012 Z.z. Ako sme spomenuli vyššie, táto vyhláška sa podľa § 1 ods. 2 nevzťahuje na olivové oleje. Príloha vyhlášky upravuje označovanie nasledovne (skrátene):

Druh tuku alebo olejaČíslo kyslosti
(mg KOH/g)
Peroxidové číslo
(mmol O/kg)
Rafinované tuky a oleje≤ 0,6 ≤ 10
Panenské tuky a oleje ≤ 4 ≤ 15
Panenský palmový tuk ≤ 10 ≤ 15

Našli ste tam niekde extrapanenské tuky a oleje? Nie? Čo myslíte prečo?

Ako výrobca sa musíme riadiť zákonom, a to aj pri označovaní výrobkov, spomenutá vyhláška v § 4 ods. 2 povoľuje označovanie „panenský olej“, ak ide o jednodruhové tuky a oleje, ktoré sú získané mechanickými alebo fyzikálnymi technologickými postupmi zo semien, plodov alebo jadier plodov olejnatých rastlín bez špeciálnych rafinačných postupov.

A slovíčko extra? Je len niečo extra navyše, povedzme “marketing“, že dostávate niečo lepšie ako „len“ panenské oleje. Uznáte asi sami, že proti takémuto „marketingu“ sa nedá férovo bojovať, ak chcete dodržať zákon a svojich klientov nechcete zavádzať. Preto naše oleje nesú „len“ označenie spôsobom výroby za studena lisované, aj keď niektoré majú hodnoty kyslosti na úrovni pod 0,8 mg KOH/g.

Záverom ….

Určite netvrdíme, že panenské oleje na Slovensku s označením extrapanenské sú nekvalitné, ale vážiť si klienta a nezavádzať ho je tiež niečo extra. Rozhodnutie necháme na Vás, ale ak nabudúce uvidíte extrapanenský slnečnicový alebo dokonca repkovo-reďkvový, skúste sa zamyslieť, ako Vám to výrobca seriózne preukazuje a či to nie je len zahrávanie sa s vašim pocitom, že si kupujete niečo „EXTRA“.

by

in