KTO SME?

Cookies spracúva naša spoločnosť:

Obchodné meno:Považský olej, s.r.o.
Sídlo:J. Kráľa 1122/75, 0200 01 Púchov
IČO:48 302 741
Registrácia:OR OS Trenčín, Oddiel: Sro; Vložka č.:32016/R
V zastúpení:Ing. Rastislav Kopko
Prevádzkareň:Areál Makyty 1.mája 882/46 Púchov 020 25
Telefónne číslo:
E-mail:

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory (informácie), ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webovej stránky.

Niektoré cookies sú dočasné (tzv session cookies). Tie sa aktivujú pri návšteve webovej stránky a vymažú sa po ukončení prehliadania stránky. Iné cookies sú trvalé (tzv. long term cookies). Tieto trvalé cookies zostávajú v zariadení (počítač, tablet, smartphone) aj po skončení prehliadania stránky.

Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Umožňujú lepšie využitie webovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám.

Napríklad umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve (napríklad preferovaný jazyk, prihlasovacie meno, veľkosť písma, a ďalšie nastavenia).

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača.

Prípadne nám súhlas môžu udeliť prostredníctvom „Nastavenia cookies“, ktoré sa nachádza na našej webovej stránke.

ZÁKLADNÉ COOKIES

Sú potrebné na to, aby webová stránka fungovala tak, ako má. Preto je potrebné, aby boli aktívne. Bez týchto súborov cookies nemôže webová stránka správne fungovať. Umožňujú zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo na správanie webu.

Tieto cookies nezhromažďujú informácie o návštevníkoch webových stránok, ktoré by sa dali použiť k marketingovým účelom.

Čo nám umožňujú tieto cookies? 

Základné cookies nám umožňujú napríklad:

 • zapamätať si prihlasovanie do Vášho účtu;
 • zjednodušiť prihlasovanie do Vášho účtu;
 • zapamätať si stav prebiehajúcej úlohy alebo postupu;
 • overiť totožnosť používateľa, aby sa zabránilo podvodnému používaniu prihlasovacích poverení, a na ochranu pred prístupom neautorizovaných strán;
 • a pod.

FUNKČNÉ COOKIES (Procesné a analytické)

 • Procesné cookies: Sú potrebné na to, aby webové stránky poskytovali služby v súlade s očakávaniami návštevníkov. Slúžia na zapamätanie si nastavení. Bez týchto súborov cookies nebudú webové stránky fungovať správne.

Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu návštevníkov webových stránok. Informácie, ktoré zhromažďujú tieto cookies sú súhrnné a anonymné.

Čo nám umožňujú tieto cookies?

Procesné cookies nám umožňujú napríklad:

 • zlepšiť kvalitu našich webových stránok;
 • lepšiu navigáciu na webových stránkach;
 • uložiť obsah Vášho nákupného košíka;
 • zabezpečiť, aby sa webová stránka zobrazovala konzistentne;
 • zapamätať si Vaše preferencie (akými sú napríklad Váš predvolený jazyk, veľkosť textu, písmo, prípadne iných nastavení), aby ste ich nemuseli nastavovať pri každej návšteve našich stánok znova a znova;
 • umožniť tretím stranám zdieľanie na sociálnych sieťach;
 • to, aby sme Vám nezobrazovali obsah, ktorý ste už videli;
 • prispôsobiť obsah, aby ste napríklad dostávali relevantnejšie články / produkty;
 • uchovávať Vaše uprednostňované veci;
 • a pod.
 • Analytické cookies: Zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové stránky. Sú potrebné na to, aby majitelia webových stránok mohli vylepšiť ich služby.

Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu návštevníkov webových stránok. Informácie, ktoré zhromažďujú tieto cookies sú súhrnné a anonymné.

Čo nám umožňujú tieto cookies?

Analytické cookies nám umožňujú napríklad:

 • analyzovať webové stránky, aby sme mohli pochopiť, ako ich používate (tým môžeme optimalizovať funkčnosť a tiež Vám môžeme lepšie prispôsobiť obsah);
 • zhromažďovať štatistiky používania webu bez identifikácie totožnosti jednotlivých  návštevníkov (štatistiky o tom, ako používate naše webové stránky);
 • zobrazovať relevantnejšie reklamy a merať interakcie so zobrazovanými reklamami;
 • a pod.

REKLAMNÉ COOKIES

Umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na základe toho, čo návštevník webu vyhľadáva a na základe jeho správania na webe. Používajú sa aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy.  

Tieto cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale identifikujú nastavenia a preferencie anonymného užívateľa konkrétneho počítača. Prevádzkovateľ nemá prístup k údajom z týchto cookies. Údaje z týchto cookies získavajú tretie strany (prevádzkovatelia reklamných systémov).

Čo nám umožňujú tieto cookies?

Reklamné cookies nám umožňujú napríklad:

 • umožniť posielať komentáre;
 • poskytovať ponuky alebo reklamy založené na Vašich záujmoch;
 • vylepšovanie prehľadov výkonnosti kampaní;
 • to, aby sme Vám nezobrazovali reklamy, ktoré ste už videli;
 • umožniť tretím stranám, aby poskytovali reklamy aj na iných stránkach, ako sú stránky poskytovateľa;
 • umožniť zdieľať stránky so sociálnymi sieťami;
 • merať úspešnosť reklamných kampaní;
 • určiť, koľkokrát ľudia, ktorí klikli na ich reklamy, vykonajú akciu na webe (napríklad uskutočnia nákup);
 • a pod.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME COOKIES?

Základné cookies

Základné cookies, sa spracúvajú na základe:

 • §13 ods.1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov – oprávneného záujmu (zlepšenie služieb návštevníkom webových stránok prevádzkovateľa).

Funkčné cookies

Funkčné cookies, sa spracúvajú na základe:

 • §13 ods.1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov – oprávneného záujmu (zlepšenie služieb návštevníkom webových stránok prevádzkovateľa).

Reklamné cookies

Reklamné cookies, sa spracúvajú na základe:

 • §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov – súhlasu dotknutej osoby. (Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu).

Máte právo kedykoľvek si zmeniť nastavenia cookies a máte právo namietať voči spracúvaniu marketingových cookies. Samozrejme, tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť:

 • buď vo Vašom internetovom prehliadači,
 • prípadne aj v „Nastavenia súborov cookies,“ ktoré sa nachádza nižšie na našej webovej stránke.

Voči spracúvaniu cookies na marketingové účely  máte právo kedykoľvek namietať.

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Na našich webových stránkach sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto sa počas používania našich webových stránok môžu vytvárať súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Vtedy sa prijímajú súbory cookies od služieb tretích strán. V takýchto prípadoch naša spoločnosť nemá kontrolu nad ukladaním týchto cookies, a ani nemáme prístup k týmto cookies.

Kedy napríklad nastáva takáto situácia?

Cookies tretích strán sa prijímajú napríklad:

 • ak webové stránky používajú nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločnosti Google)
 • ak sa zobrazuje obsah webových stránok tretej strany (napríklad Facebook, Youtube, a iné).

Ako tretie strany používajú cookies?

Ak chcete vedieť ako tretie strany používajú cookies, prečítajte si zásady používania cookies a zásady ochrany súkromia na webových stránkach tretích strán.

Napríklad:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookies si môžete prečítať tu: https://policies.google.com/technologies/cookies

Ako používa spoločnosť Facebook súbory cookies si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/

AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ A VYMAZAŤ COOKIES?

Používanie cookies vo Vašom webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí, a na nastavení  Vášho webového prehliadača. Cookies môžete teda spravovať vo svojom webovom prehliadači. Väčšina prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. To však môžete zmeniť napríklad zablokovaním cookies, zmazaním, alebo si môžete nastaviť, že budete blokovať súbory cookie tretích strán.

V závislosti od toho, akým spôsobom zmeníte nastavenia cookies vo Vašom prehliadači, sa tieto zmeny môžu uplatniť nielen na našich webových stránkach, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

Ak používate rozličné zariadenia na prístup k webovým stránkam (počítač, tablet, smartphone) a chcete spravovať cookies, odporúčame Vám prispôsobiť cookies v prehliadači na každom zariadení.

Čo sa môže stať, ak si zablokujete cookies?

Zablokovanie cookies môže:

 • obmedziť funkcie, ktoré dokážu webové stránky poskytnúť (napríklad môžu viesť k pomalšej efektívnosti na stránke, k zhoršeniu presnosti, k obmedzeniu funkčnosti, a podobne), prípadne
 • zastaviť niektoré funkcie na webových stránkach.

Kde môžete nájsť informácie o tom, ako spravovať cookies vo Vašom prehliadači?

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v ponuke pomocníka Vášho prehliadača.

Viac podrobnejších informácií o súboroch cookies nájdete napríklad na stránkach:

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.